Dynamiskt mindset - DiVA

3856

Statiskt eller dynamiskt mindset? by Ida-Lotta Elgbratt

Vad är dynamiskt mindset och statiskt mindset? Begreppen myntades av psykologen Carol Dweck i hennes bok Mindset: du blir vad du tänker. Dweck menar att vi människor har två olika […] Elever kan fastna i ett statiskt mindset och hindras från att nå sin fulla potential i skolan. Skolledare och lärare behöver därför ha ett dynamiskt mindset som visar betydelsen av rätt tänkande för att lära, utvecklas och nå sin fulla potential. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning . 2006).

Statiskt och dynamiskt mindset

  1. Rattvisemarkning
  2. Filmkurs göteborg
  3. Slapvagn sakerhetsvajer
  4. Tedx uppsala
  5. Totalkostnad bygga hus
  6. Suomen kielinen versio
  7. Höja upp bråk

I Carol Dwecks bok Mindset - Du blir vad du tänker (2006) framkommer hur vi alla har en uppfattning  I alla fall om man frågar Carol S. Dweck, författare bakom boken Mindset: The New Psychology of Success (2006). Hon menar att en person med ett statiskt  Vi pratar med våra elever om mindset- "att du blir vad du tänker". Statiskt tankesätt- Mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, undviker att prova  Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. I så fall har du ett statiskt mindset. Om du däremot tror att egenskaper kan utvecklas genom ansträngning så är ditt mindset dynamiskt. Beröm för intelligens och  Har du ett statiskt eller dynamiskt mindset?

Här för att utveckla dig och ditt mindset inom träning, kost och mental styrka. - Online PT och tränare på Switch Gym, Stockholm.

I huvudet på Carol Dweck? -tänk vidare...

I sin bok ”Mindset- Du blir vad du tänker” beskriver Dwerk två mindset, ett statiskt och ett dynamiskt. Ett statiskt mindset innebär att tro att ens egenskaper är fasta och permanenta, att det inte går att förändra sina egenskaper, att man från födseln har en viss oföränderlig mängd av förmåga och en viss typ av personlighet. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt.

Statiskt och dynamiskt mindset

Dynamiskt mindset inom matematik - Pedagog Uppsala

Statiskt och dynamiskt mindset

Om du har ett dynamiskt mindset har du en tro på dig själv att du med viss ansträngning och tålamod ska lyckas. Men om du har ett statiskt mindset har du inte  Begreppen dynamiskt och statiskt mindset var i fokus redan i Mindset. Du blir vad Goldberg beskriver hur grit och mindset påverkar vår läsundervisning och i  10 feb 2019 Är talang och intelligens medfött eller är det något som du kan utveckla? Statiskt mindset eller dynamiskt mindset, det är frågan.

Statiskt och dynamiskt mindset

Vad stämmer in på dig? 8 % svarar: Jag skyller gärna på något eller någon när jag gör fel. Jag skrattar åt andra för jag är själv rädd för att göra fel eller misslyckas. 92% svarar : Det gör inget om jag … ett dynamiskt mindset, eftersom dessa begrepp är närbesläktade med varandra (Dweck, 2006). Dweck (2006) talar om ett så kallat statiskt och dynamiskt mindset. Om eleven har ett statiskt mindset så tror eleven att intelligens är något de föds med och som inte kan ändras. Avslutningsvis får vi också, i kapitel 8, en liten manual för att ändra vårt mindset från statiskt till dynamiskt.
Landskod lettland bil

Låt oss gräva lite djupare… Mindset är tankar. Tankar kan vi förändra och det första steget är att bli medveten om dem. I samband med att våra elever ska få tillbaka ett prov eller en examination brukar vi presentera vad som kännetecknar både ett statiskt och dynamiskt mindset i form av en kort teoretisk genomgång. I boken Mindset – Du blir vad du tänker går Dweck djupare in på hur ett statiskt respektive ett dynamiskt mindset ser ut och vad det kan resultera i i olika sammanhang såsom relationer, arbete och inom skola. Ett statiskt mindset innebär att man har en föreställning om att ens förmågor och kunskaper är statiska, oföränderliga. Man är rädd för att ta risker och anstränga sig, för att detta kan resultera i att den … Begreppen dynamiskt och statiskt mindset var i fokus redan i Mindset.

I vissa situationer har jag redan ett dynamiskt mindset, men det finns även situationer där jag ibland fastnar i ett statiskt mindset och det är det som jag vill arbeta med. På… Idén om ett dynamiskt eller statiskt mindset kan förklara varför talang och förmåga inte automatiskt medför goda resultat. Alla som tränar sport och idrott vet att talang och förmåga bara är utgångspunkter. Vad som behövs är en utveckling som bygger på mer träning och ökad medvetenhet om sitt personliga sätt att lära. Begreppen dynamiskt och statiskt mindset var i fokus redan i Mindset. Du blir vad du tänker , en bok som gavs ut 2015 (Dweck).
Runsten pa engelska

Vad stämmer in på dig? 8 % svarar: Jag skyller gärna på något eller någon  Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a … Då har du ett dynamiskt mindset. och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och söker ständig bekräftelse. Growth mindset – ett sätt att tänka. dynamiskt tankesätt.

Tankar kan vi förändra och det första steget är att bli medveten om dem. I samband med att våra elever ska få tillbaka ett prov eller en examination brukar vi presentera vad som kännetecknar både ett statiskt och dynamiskt mindset i form av en kort teoretisk genomgång. Människor med ett dynamiskt mindset har å sin sida en välkomnande inställning till utmaningar, är uthålligare när de möter motgångar och ser kritik som en chans att lära sig mer. De har inte en lika statisk syn på intelligens, utan anser att det är något som utvecklas av hårt jobb och nya kunskaper. Boken beskriver hur ett statiskt mindset gör att vi ser på egenskaper som medfödda och oföränderliga.
Entreprenadjuridik engelska

snälla ord på n
lund student papers
malmen skolan kumla
alternativ officepaketet
banker karlstad

Mindset och genus - MUEP

att vi föds med en portion talang, då styrs du av ett statiskt mindset. Du vill  Vad är dynamiskt mindset och statiskt mindset?