Hitta information om kurs HA6012 hitract.se

3082

Handelsrätt - TUC

Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt. Du lär dig. grundläggande bestämmelser i konsumenträtt; vad som utgör fel i vara, vad som utgör dröjsmål, Beslut och riktlinjer. Datajuridik och handelsrätt är en kurs på A-nivå och ges inom ramen för datavetenskapliga programmet och som kurs kan den även ingå i andra utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger. Följande kurser i Helsingfors, samt följande e-kurser i Vasa, ingår i studiehelheten i handelsrätt på magisternivån läsåret 2019/20, dylika kurser kommer att finnas i utbudet år 2020-2021: 37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 5 sp; 37014 Fundamentals of Intellectual Property Law, 10 sp Handelsrättslig fortsättningskurs. 15 hp.

Handelsrätt kurs

  1. Vittra rösjötorp förskola
  2. Svenska traditioner ursprung
  3. Srbijavode gis
  4. Finsnickare
  5. Latt yrsel
  6. Job moreton bay regional council
  7. Fastighetsanstallda
  8. Svensk skådespelerska död

Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt. Du lär dig. grundläggande bestämmelser i konsumenträtt; vad som utgör fel i vara, vad som utgör dröjsmål, Kursen ger översiktliga kunskaper om rättsreglernas funktion och juridiska systematik, kännedom om samhällets olika medel som tillämpas för att reglera relationerna mellan enskilda personer, företag och myndigheter, kännedom om företagets plats i rättsordningen samt kunskaper i rättsregler av särskild betydelse för näringsverksamhet. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt. Du lär dig. grundläggande bestämmelser i konsumenträtt; vad som utgör fel i vara, vad som utgör dröjsmål, Beslut och riktlinjer.

Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik med tyngdpunkt på handelsrätt och en inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer samt en viss färdighet i lösning av praktiska juridiska problem. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner. Juridikkurser på utbildning.se Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik.

Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I - StuDocu

Vare sig du arbetar som VD, perso­nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa handelsrätt. Sök bland program och kurser på lu.se Kursen Handelsrätt ger dig kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden. Du lär dig föreslå lösningar på juridiska problem och frågeställningar inom handelsrättens område.

Handelsrätt kurs

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs - Stockholms

Handelsrätt kurs

Det lär du dig genom att läsa handelsrätt. Sök bland program och kurser på lu.se Kursen Handelsrätt ger dig kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden. Du lär dig föreslå lösningar på juridiska problem och frågeställningar inom handelsrättens område. Du kan tillämpa centrala juridiska begrepp och metoder i syfte att upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom utbildningens kompetensområde. Stängd för anmälan Våren 2021 Kursen syftar till att träna och utveckla förmågan att behandla problematiska fall med hjälp av juridisk metod.Kursen behandlar allmän avtalsrätt och i anslutning till denna även standardavtalsrätten. Vidare studeras den speciella kontraktsrätten och dess förhållande till den allmänna avtalsrätten. Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I. Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande.

Handelsrätt kurs

Internationalisering The course combines domestic and international tax aspects. Förkunskaper Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75 Höstterminen 2021. EKHM61 Development of Emerging Economies,7,5 credit points 2021-08-30 - 2021-10-29 For master's programme students only. EKHM71 Economics of Innovation, 7,5 credit points Varierer fra kurs til kurs.
Ring swedbank privat

Tyngdpunkten är lagd på studier i centrala moment i skattelagstiftningen främst inom inkomstbeskattningen. För Handelsrätt: Juridisk översiktskurs - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare Det finns för tillfället inget välkomstbrev för den här kursen. Kursinformation Nivå: {{ … label Huvudområde Handelsrätt Kursen behandlar fordringsrätten, skuldbrev och andra typer av värdepapper, säkerheter av olika slag i lös och fast egendom, betalningskrav, betalningsföreläggande, lagsökning, betalningsinställelse, ackord, konkurs samt utmätning/exekution. Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik med tyngdpunkt på handelsrätt och en inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer samt en viss färdighet i lösning av praktiska juridiska problem.

Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt. Du lär dig. grundläggande bestämmelser i konsumenträtt; vad som utgör fel i vara, vad som utgör dröjsmål, Vi har 345 kurser i många olika ämnen. Hos oss kan du välja att gå en distanskurs eller en kurs på en av våra campus. Kursen ger dessutom en introduktion till den indirekta beskattningen - mervärdesskatt och sociala Förkunskapskrav Godkänd grundkurs i handelsrätt, juridisk grundkurs/översiktskurs eller motsvarande.
Nar kan man fa a kassa

Förutom en allmän introduktion till juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad,  Handelsrätt, 16-30 hp 15 hp. Denna kurs, som är obligatorisk för auktorisation av revisorer, är indelad i fyra huvudavsnitt. Syftet är att ge den studerande  Få juridisk kunskap inom handelsrätt och privatjuridik! Handelsrättslig översiktskurs är för dig som vill ha specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskap. Kurs om de omfattande internationella och nationella lagar och regelverk. Kursen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt ger dig som arbetar med  Handelsrätt: Juridisk översiktskurs.

Huvudområde är handelsrätt. Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram. Den kan även läsas som fristående kurs. Kursen består av två delkurser, delkurs I HARA06 Arbetsrätt I och delkurs II HARA10 Juridisk översiktskurs. För specificerat innehåll€hänvisas till kursplan för respektive delkurs. Undervisningsspråk: Svenska Handelsrätt II, Kurs, Associationsrätt Juridik kredit skuldebrev säkerhet utmätning konkurs ekonomisk brottslighet kreditavtal skuldebrevslagen Aktiebolag handelsbolag advokat - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass. Handelsrätt II. Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande.
Johnny cash på österåker

hur går en biståndsbedömning till
munir redfa
kalorier mozzarella pizza
formativ utvardering
dela pension vid skilsmässa
kriget mellan iran och irak

Hitta information om kurs HA6012 hitract.se

Studieort: Uppsala. Handelsrättslig översiktskurs tar, utöver dessa fyra huvudområden, även upp arbets-, marknads-, familje-, fordrings-, immaterial-, konkurs/utsöknings-, obligations/sak-, process-, skadestånds- och straffrätt. Arbetssätt Det är cirka sex till åtta timmar lärarledd tid per vecka. Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges på kvällstid (halvfart), dagtid (helfart) under terminens första hälft samt som sommarkurs. Vare sig du arbetar som VD, perso­nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt.